Regulamin - XXII Mistrzostw Polski Lekarzy

  1. Organizatorem  XXII Mistrzostw Polski Lekarzy w Półmaratonie jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  2. Mistrzostwa odbywają się w ramach XXIV „Półmaratonu Słowińskiego”
  3. Prawo startu w XXII Mistrzostwach Polski Lekarzy mają lekarze i lekarze dentyści zamieszkali w Polsce.

UWAGA !!!

Lekarze startujący mistrzostwach  proszeni są o przesłanie na adresy  E –mailowe : edpokorny@poczta.onet.pl lub edpokorny@onet.pl :swojego numeru prawa wykonywania zawodu oraz nazwy izby lekarskiej ,do której należą. Dane te są potrzebne wyłącznie do weryfikacji zawodników – lekarzy, ponieważ w poprzednich latach zdarzały się przypadki zgłoszeń do mistrzostw osób nie będących lekarzami, a ich identyfikacja w dniu biegu jest niemożliwa.

Organizatorzy  XXII Mistrzostw  Polski Lekarzy w Półmaratonie, gwarantują  uwzględnienie w klasyfikacji oraz okolicznościowe medale Mistrzostw Polski Lekarzy wszystkim startującym, którzy zgłoszą swój udział w biegu ( zaznaczając że są lekarzami ) do dnia  06.09.2019

Klasyfikacje :

Mężczyźni :

miejsca od 1 do 10 -  nagrody rzeczowe i puchary

Kategorie  wiekowe ( puchary za miejsca 1-3) - 25-29 , 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej

Kobiety :    

miejsca od 1 do 5 -  nagrody rzeczowe i puchary

Kategorie wiekowe  (puchary za miejsca 1-3) - 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej

Nagrody specjalne: seniorka/senior – najstarsza uczestniczka/uczestnik mistrzostw

Klasyfikacje prowadzone są wg czasu „brutto”  i są niezależne od kategorii „open” „Półmaratonu  Słowińskiego

Każdy uczestnik Mistrzostw Polski Lekarzy ,po ukończonym biegu - otrzyma okolicznościowy medal, który można odebrać  w strefie mety, w oznaczonym punkcie  bezpośrednio po biegu, oraz podczas ceremonii dekoracji  mistrzostw. Orientacyjna godzina dekoracji - 17:30.

Nieodebrane medale oraz nagrody wręczane w czasie ceremonii dekoracji lekarzy nie będą wysyłane pocztą.

Organizator z ramienia Izby Lekarskiej w Gdańsku : Edward Pokorny

Kontakt: tel. kom. 607 094 314  lub  607 706 262 ; e-maile: edpokorny@poczta.onet.pl  lub edpokorny@onet.pl

Zapraszam serdecznie do Ustki  koleżanki i kolegów  biegaczy oraz osoby towarzyszące ponownie ,po 15 latach.